หัวอ่าน Digital AE 402 Indicator Series

รายละเอียด

หัวอ่าน Digital AE 402 Indicator Series

  • ตัวเลข LCD สีดำ สูง 40 mm
  • 1/13,000 division
  • หัวอ่านเป็นสแตนเลส มาตรฐาน IP 66
  • ฟังชั่น : Hold, Percentage Weighing, Check Weighing, Parts Counting,
    Animal/Dynamic Weighing, Auto-Sleep
  • เลือกหน่วยชั่ง : kg, g, lb, oz, ib : oz, Newtons
  • อุปกรณ์มาตรฐาน RS-232 เชื่อมต่อ Computer, Printer
  • พลังงาน :Rechargeable Battery ผ่าน AC Adapter ใช้งานต่อเนื่อง 60 – 90 ชั่วโมง
หากสนใจเครื่องชั่งประเภทใด สามารถติดต่อเข้ามาที่ เบอร์ 02-5818171 , 086-359-9543 , 091-748-5917, 092-2738928
หรือผ่านทาง Email : sales_gsc@hotmail.com , sales_gsc01@hotmail.com , sales_gsc03@hotmail.com
https://www.grandsupply.co.th/contact/