เครื่องชั่งน้าหนักรถบรรทุกระบบอิเล็คทรอนิกส์ แบบลอย (3×9)

รายละเอียด

เครื่องชั่งน้าหนักรถบรรทุกระบบอิเล็คทรอนิกส์ แบบลอย (Fully Electronics Truck Scale/Weight Bridge Type)

 • ขนาดพิกัด 50,000 กิโลกรัม (50 ตัน) x อ่านละเอียด 10 กิโลกรัม
 • ขนาดแท่นชั่ง ( ก x ย ) : 3 x 9 เมตร แบบไม่ต้องตอกเสาเข็ม
 • แท่นชั่งน้า หนักโครงสร้างทา จากคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบแท่นลอย ( สะพานชั่ง )
 • ระบบเครื่องประกอบด้วย
  – จอแสดงน้าหนัก ผลิตภัณฑ์ของ LINEAR INSTRUMENT จานวน 1 ชุด
  – อุปกรณ์รับน้าหนัก ( LOAD CELL ) แบบ MINIATURE DOUBLE ENDED จานวน 6 ชุด
  – แท่นชั่งน้าหนัก ขนาด ( ก x ย ) : 3 x 9 เมตร / สีแท่นชั่ง( มาตรฐาน) เป็นสีฟ้า จานวน 1 แท่น
  – แท่นชั่งน้าหนักโครงสร้างทาจากคอนกรีต เสริมเหล็ก , แบบแท่นลอย ( สะพานชั่ง )
  – ส่วนแสดงน้าหนักด้านนอก (REMOTE DISPLAY) ถูกต้องตามกฎหมาย
  – SOFTWARE PACKAGE โปรแกรมชั่งรถบรรทุก (สาเร็จรูป)
  – ชุด COMPUTER
  – เครื่องพิมพ์ใบชั่งน้า หนัก ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ – 310+ จา นวน 1 ชุด
  – LEONICS เครื่องสา รองไฟฉุกเฉิน ( UPS) ขนาด 750 VA. สา รองไฟได้ประมาณ 30 นาที จา นวน 1 ชุด
  – อุปกรณ์อื่นๆ