เครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์ AND รุ่น FX-I, FX-IWP

รายละเอียด

เครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์” AND ” รุ่น FX-I, FX-IWP

FX-I, FX-IWP Precision Balances
FX-200I พิกัดกำลัง 220 g x 0.001 g
FX-2000I พิกัดกำลัง 2200 g x 0.01 g
FX-3000GD พิกัดกำลัง 3200 g x 0.01 g
FX-200IWP พิกัดกำลัง 2200 g x 0.01 g (IP65)
FX-300IWP พิกัดกำลัง 3200 g x 0.01 g (IP65)
พิกัดกำลัง 220 g x 0.001 g จานชั่งสแตนเลส 130 mm
พิกัดกำลัง 2200 g , 3200 g จานชั่งสแตนเลส 150 mm
ตัวเลข Vacumm Fluorescent Display (VFD)
โปรแกรม : Tare, Units อื่นๆ รวมถึงนับจำนวน (Counting)
มีโหมด Animal Weighing, Underhook function
Auto Power off 10 นาที เพื่อประหยัดพลังงาน
อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C Interface (พร้อม ซอฟท์แวร์ WINCT)
พลังงาน : AC Adapter 11 V. (รวมอยู่ในชุด)
หมายเหตุ : รุ่น 220 g แถมตู้ครอบกันลม (Small Glass Breeze)
ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น
รับประกันคุณภาพ 1 ปี

รุ่น FX-3000GD ผ่านการตรวจรับรองจากชั่งตวงวัดแล้ว

IP65 กันฝุ่น, กันน้ำ

Model 220 g 2200 g 3200 g
FX-I 0.001 g 0.01 g 0.01 g
Model 2200 g 3200 g
FX-IWP 0.01 g 0.01 g