เครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์ AND รุ่น GF, GX

รายละเอียด

เครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์ ” AND ” รุ่น GF, GX

GF Precision Balances
GF-300 พิกัดน้ำหนัก 310 g x 0.001 g
GX-600 พิกัดน้ำหนัก 610 g x 0.001 g (Intermal Cal.) **
GF-1000 พิกัดน้ำหนัก 1100 g x 0.001 g
GX-1000 พิกัดน้ำหนัก 1100 g x 0.001 g (Intermal Cal.) **
GF-3000 พิกัดน้ำหนัก 3100 g x 0.01 g
GF-6100 พิกัดน้ำหนัก 6100 g x 0.01 g
GX-6100 พิกัดน้ำหนัก 6100 g x 0.01 g (Intermal Cal.) **
GF-3000 – GX-6100 จานชั่งสแตนเลส 165 x 165 mm
GF-300 – GX1000 จานชั่งสแตนเลส 128 x 128 mm
ตัวเลข Vacumm Fluorescent Display (VFD)
โปรแกรม : Tare, Units อื่นๆ รวมถึงนับจำนวน (Counting)
มีโหมด Animal Weighing, Underhook function
อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C Interface (พร้อม ซอฟท์แวร์ WINCT)
อุปกรณ์เสริม – External display,
– ตู้กันลม ใบเล็ก, ใบใหญ่
พลังงาน : AC Adapter 11 V. (รวมอยู่ในชุด)
ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น
รับประกันคุณภาพ 1 ปี

** GX ปรับน้ำหนักลูกตุ้มภายใน

Model FX-IWP
พิกัดน้ำหนัก 2200 g 3200 g
ค่าละเอียด 0.01 g 0.01 g