เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบดิจิตอลและคำนวณค่า BMI NAGATA รุ่น BW 150

รายละเอียด

เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบดิจิตอลและคำนวณค่า BMI ” NAGATA ” รุ่น BW 150

พิกัดกำลัง 200 kg ค่าละเอียด 100 g
พิกัดกำลัง 300 kg ค่าละเอียด 100 g
ตัวเลข LCD 25.0 mm (Backlight เรืองแสง) อ่านง่าย เห็นชัดเจน
โปรแกรม : Hold (ล็อคค่าน้ำหนัก), stand-by อัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้งาน
โปรแกรม : BMI คำนวณค่า Body Mass Index และดัชนีมวลกาย
พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม.
หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
พื้นที่ชั่งน้ำหนัก : 90 x 90 cm, 100 x 100 cm, 100 x 170 cm
รับผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
มาตรฐาน ISO 9001
ผลิตภัณฑ์ของประเทศไต้หวัน
รับประกันคุณภาพ 2 ปี (ไม่รวม Battery)

BW-150LL 200 kg x 100 g, ขนาดพื้นที่ชั่ง 90 x 90 cm น้ำหนักสุทธิประมาณ 55 kg
BW-150XL 200 kg x 100 g, ขนาดพื้นที่ชั่ง 100 x 100 cm น้ำหนักสุทธิประมาณ 70 kg
BW-150LL 300 kg x 100 g, ขนาดพื้นที่ชั่ง 100 x 170 cm น้ำหนักสุทธิประมาณ 90 kg