เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบเมคคานิค MOTORCAR รุ่น SP Beam

รายละเอียด

เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบเมคคานิค ” MOTORCAR ” รุ่น SP Beam

พิกัดกำลัง 100 kg เสากลม เหล็กล่อ ไม่มีล้อเข็น
ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด
ผลิตภัณฑ์ของประเทศจีน
รับประกันคุณภาพ 1 ปี

 

Model 300 kg 500 kg 1000 kg 2000 kg
SP1202 100 g
SP1203 100 / 200 g
SP1204 200 g
SP1205 500 g

 

 

SP1200 100 kg x 50 g, 300 x 400 mm, เสากลมเหล็กหล่อ CE *ไม่มีเหล็กกั้น
SP1202 300 kg x 100 g, 390 x 580 mm, เสาสีเหลี่ยม CE
SP1203 500 kg x 100 g, 600 x 650 mm, เสาสีเหลี่ยม CE
SP1204 1000 kg x 200 g, 740 x 740 mm, เสาสีเหลี่ยม CE
SP1205 2000 kg x 500 g, 1016 x 1116 mm, เสาสีเหลี่ยม CE *ไม่มีเหล็กกั้น