เครื่องชั่งสำหรับ รถกระบะ, รถ 6 ล้อ, รถสิบล้อ, รถพ่วง

รายละเอียด

ประเภทรถ ขนาดแท่นชั่ง พิกัด ค่าอ่านละเอียด ประเภทของแท่นชั่ง
รถกระบะ, รถ 6 ล้อ 2.5 x 6 เมตร 10-20 ตัน 5 กิโลกรัม แท่นเหล็ก, คอนกรีต+เหล็ก
รถสิบล้อ 3×7,3×8,3×9 เมตร 20-60 ตัน 5-10 กิโลกรัม แท่นเหล็ก, คอนกรีต+เหล็ก
รถพ่วงขึ้นไป 3 x 18 เมตร 60-100 ตัน 10 กิโลกรัม แท่นเหล็ก, คอนกรีต+เหล็ก