เครื่องชั่งแสดงราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZEPPER รุ่น SPE-30

รายละเอียด

เครื่องชั่งแสดงราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ” ZEPPER ” รุ่น SPE-30

SPE-30 Pricing Scales
พิกัดกำลัง 30 kg ค่าละเอียด 5 g
จอภาพ LCD สีแดง สูง 15.0 mm 3 จอ มองได้สองด้าน (ผู้ซื้อ ผู้ขาย)
จานสแตนเลส 195 x 300 mm
วัสดุภายนอกเป็นโลหะกันสนิม
ปุ่มกดใช้งาน 20 ปุ่ม
คำนวณราคา, หักน้ำหนักภาชนะ, บันทึกหน่วยราคา 2 รายการ (M1, M2),
สะสมจำนวนเงินและน้ำหนัก, เงินทอน
พลังงาน : AC/DC adapter 6V., Rechargeable battery 4V. 4.0Ah
ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด
ผลิตภัณฑ์ของประเทศจีน
รับประกันคุณภาพ 1 ปี

Model 30 kg
SPE-30 5 g