เครื่องชั่งแสดงราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ TSCALE รุ่น ATP

รายละเอียด

เครื่องชั่งแสดงราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ” TSCALE ” รุ่น ATP

ATP Price Computing Scales
พิกัดกำลัง 15, 30 kg
จอภาพ backlight LCD สูง 20.0 mm 3 จอ มองได้สองด้าน (ผู้ซื้อ ผู้ขาย)
จานสแตนเลส 230 x 300 mm
ปุ่มกดใช้งาน 20 ปุ่ม
คำนวณราคา, หักน้ำหนักภาชนะ, บันทึกหน่วยราคา 10 รายการ,
สะสมจำนวนเงินและน้ำหนัก, เงินทอน
พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม.
หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
อุปกรณ์เสริม RS-232C ต่อเชื่อมกับ printer, computer
ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด
ผลิตภัณฑ์ของประเทศไต้หวัน
รับประกันคุณภาพ 1 ปี

Model 15 kg 30 kg
ATP 5 g 10 g