เครื่องชั่งในโรงพยาบาล

เครื่องชั่งตั้งพื้น

เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ

เครื่องชั่งน้ำหนัก ราคาถูก

เครื่องชั่งน้ำหนัก ราคาถูก AV MODEL SLF-E


ขนาดแท่น 40 cm x 50 cm
พิกัดกำลัง 60 kg – 150 kg
ราคา 5200 ฿
รายละเอียดสินค้า
https://www.grandsupply.co.th/product/เครื่องชั่งน้ำหนัก-ราคา/

เครื่องชั่งน้ำหนัก ราคาถูก AV MODEL SLF-E

 

ขนาดแท่น 30 cm x 40 cm
พิกัดกำลัง 30 kg – 150 kg
ราคา 4500 ฿
รายละเอียดสินค้า
https://www.grandsupply.co.th/product/เครื่องชั่งน้ำหนัก-ราคา/

เครื่องชั่งน้ำหนัก ราคาถูก ZEPPER MODEL PM-30

ขนาดแท่น 32 cm x 23 cm
พิกัด 30 kg. x ความละเอียด 5 g
ราคา 3100 ฿
รายละเอียดสินค้า
https://www.grandsupply.co.th/product/เครื่องชั่งน้ำหนักราคา/