ตุ้มน้ำหนักสแตนเลสชุด 100 กรัม พร้อมกล่องไม้

รายละเอียด

ตุ้มน้ำหนักสแตนเลสชุด 100 กรัม พร้อมกล่องไม้

 • มีทั้งหมด  13   ลูก  (พร้อมที่คีบ ถุงมือและผ้าเช็ด)
 • เอกสาร Certificate Calibration ISO/IEC 17025  (โปรดสอบถามเพิ่มเติม)
 • ตุ้ม 50 mg. 1 ลูก
  ตุ้ม 100 mg. 1 ลูก
  ตุ้ม 200 mg. 2 ลูก
  ตุ้ม 500 mg 1 ลูก
  ตุ้ม 1 g. 1 ลูก
  ตุ้ม 2 g. 2 ลูก
  ตุ้ม 5 g. 1 ลูก
  ตุ้ม 10 g. 1 ลูก
  ตุ้ม 20 g. 2 ลูก
  ตุ้ม 50 g. 1 ลูก