ตุ้มน้ำหนักสแตนเลสชุด 5 KG  พร้อมกล่องไม้

รายละเอียด

ตุ้มน้ำหนักสแตนเลสชุด 5 KG  พร้อมกล่องไม้

 • มีทั้งหมด  20   ลูก
 • เอกสาร Certificate Calibration ISO/IEC 17025  (โปรดสอบถามเพิ่มเติม)
  ตุ้ม 50 mg. 1 ลูก
  ตุ้ม 100 mg. 1 ลูก
  ตุ้ม 200 mg. 2 ลูก
  ตุ้ม 500 mg 1 ลูก
  ตุ้ม 1 g. 1 ลูก
  ตุ้ม 2 g. 2 ลูก
  ตุ้ม 5 g. 1 ลูก
  ตุ้ม 10 g. 1 ลูก
  ตุ้ม 20 g. 2 ลูก
  ตุ้ม 50 g. 1 ลูก
  ตุ้ม 100 g. 1 ลูก
  ตุ้ม 200 g. 2 ลูก
  ตุ้ม 500 g. 1 ลูก
  ตุ้ม 1 kg. 2 ลูก
  ตุ้ม 2 kg. 1 ลูก