เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงและคำนวณค่า BMI ระบบดิจิตอล NAGATA รุ่น BW-2232MH

รายละเอียด

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงและคำนวณค่า BMI ระบบดิจิตอล ” NAGATA ” รุ่น BW-2232MH

พิกัดกำลัง 300 kg
ค่าละเอียด 100 g (0.1 kg)
ตัวเลข LCD (Backlight เรืองแสง) อ่านง่าย เห็นชัดเจน
หน้าจอแสดงตัวเลข LCD 0.8 นิ้ว (ช่องน้ำหนัก, ส่วนสูง) , LCD 0.5 นิ้ว (BMI)
อุปกรณ์วัดส่วนสูง : 110 – 200 cm (ละเอียดถึง 1 mm)
โปรแกรม : TARE (หักน้ำหนักภาชนะ), Hold (ล็อคค่าน้ำหนัก)
โปรแกรม : Recall (เรียกค่าน้ำหนักย้อนหลัง), Stand-by โดยอัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้งาน
โปรแกรม : BMI คำนวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)
พื้นที่ชั่งน้ำหนัก : 600 x 600 mm
มีล้ออยู่ด้านหลังแท่นชั่งสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
พลังงาน : ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V. (แถม Adapter)
มาตรฐาน ISO 9001
น้ำหนักสุทธิประมาณ 20 kg
ผลิตภัณฑ์ของประเทศไต้หวัน
รับประกันคุณภาพ 2 ปี (ไม่รวม Battery)