เครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์ ” AND ” รุ่น HR

รายละเอียด

เครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์ ” AND ” รุ่น HR

HR, GR Analytical Balances
HR-200 พิกัดกำลัง 210 g x 0.1 mg ปรับน้ำหนักลูกตุ้มภายนอก

ตัวเลข Vacumm Fluorescent Display (VFD)
โปรแกรม : Tare, Units อื่นๆ รวมถึงนับจำนวน (Counting)
มีโหมด Animal Weighing, Underhook function เชื่อมต่อ Computer
อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C Interface
แถม Software “WIN CT” เชื่อมต่อ Computer
พลังงาน : AC Adapter 11 V. (รวมอยู่ในชุด)
ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น
รับประกันคุณภาพ 1 ปี

Model HR-200 Model GR-200
พิกัดกำลัง 210 g พิกัดกำลัง 210 g
ละเอียด 0.1 mg ละเอียด 0.1 mg