เครื่องชั่งน้ำหนักราคาถูก ZEPPER MODEL PM-30

รายละเอียด

เครื่องชั่งน้ำหนักราคาถูก ZEPPER MODEL PM-30

ZEPPER MODEL PM-30

 • พิกัดกำลัง 30 kg. x ความละเอียด 5 g.
 • มีปุ่ม TARE, Pretare, ค่าน้ำหนักสะสม, ปุ่ม PLU
 • โปรแกรม : หักน้ำหนักภาชนะ, คำนวณราคา,บันทึกราคาสินค้าได้
 • ตัวเลข LED สีเขียว สูง 15 มม. จำนวน 3 จอ
  ” น้ำหนัก กก. ” ” ราคาต่อหน่วย บาท ” ” จำนวนเงิน บาท “
 • จานสแตนเลส 320 x 230 mm.
 • พลังงาน : Rechargeable battery 4V / 4.5 AH หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
 • ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์
 • ผลิตภัณฑ์ของประเทศจีน
 • รับประกัน 1 ปี (ภายใต้การใช้งานปกติ)