เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตั้งโต๊ะยี่หัอ ” TIGER ” รุ่น ” TWT-15K “

รายละเอียด

เครื่องชั่งน้ำหนักยี่หัอ ” TIGER ” รุ่น ” TWT-15K “

 • MODEL : TWT-15K
 • สามารถชั่งน้าหนักสูงสุด 15 kg. x อ่านค่าละเอียด 0.5 g.
 • จานชั่งเป็นสแตนเลส ขนาด 310 x 220 มิลลิเมตร
 • หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีดา Back light สีขาว
 • ชั่งได้ 2 หน่วย คือ Kg และ g
 • สามารถนับจานวนชิ้นงานได้ (Counting mode)
 • มีระบบตรวจสอบน้าหนัก (Comparator Function)
 • พร้อมช่องต่อสาย RS232C
 • ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้ (Rechargeable Battery) ใช้สาย AC Adapter
 • รับประกัน 1 ปี (ภายใต้การใช้งานปกติ)
 • แบตเตอรี่ประกัน 6 เดือน (ภายใต้การใช้งานปกติ)
 • เอกสาร Certificate Calibration ISO/IEC 17025  (โปรดสอบถามเพิ่มเติม)