เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตั้งโต๊ะยี่หัอ ” TIGER ” รุ่น ” TWT-01 SERIES

รายละเอียด

เครื่องชั่งน้ำหนักยี่หัอ ” TIGER ” รุ่น ” TWT – 01 ” SERIES

ขนาดและพิกัดของเครื่องชั่ง
MODEL TWT-01-3K พิกัด 3 กิโลกรัม ค่าอ่านละเอียด 0.1 กรัม
MODEL TWT-01-6K พิกัด 6 กิโลกรัม ค่าอ่านละเอียด 0.2 กรัม
MODEL TWT-01-15K พิกัด 15 กิโลกรัม ค่าอ่านละเอียด 0.5 กรัม
MODEL TWT-01-30K พิกัด 30 กิโลกรัม ค่าอ่านละเอียด 1 กรัม
MODEL TWT-01-30K พิกัด 60 กิโลกรัม ค่าอ่านละเอียด 10 กรัม
  • จานชั่งเป็นสแตนเลส ขนาด 310 x 220 มิลลิเมตร
  • หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีดา Back light สีขาว
  • ชั่งได้ 2 หน่วย คือ Kg และ g
  • สามารถนับจานวนชิ้นงานได้ (Counting mode)
  • มีระบบตรวจสอบน้าหนัก (Comparator Function)
  • พร้อมช่องต่อสาย RS232C
  • ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้ (Rechargeable Battery) ใช้สาย AC Adapter
  • รับประกัน 1 ปี (ภายใต้การใช้งานปกติ)
  • แบตเตอรี่ประกัน 6 เดือน (ภายใต้การใช้งานปกติ)
  • เอกสาร Certificate Calibration ISO/IEC 17025  (โปรดสอบถามเพิ่มเติม)